ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

 

1. Защо пътят на обектите не следва точно пътят, показан на картата? Каква е точността на GPS?

Пътят на обектите не съвпада с пътят показан на картата, защото GPS има ограничена точност. Точността на GPS зависи от мястото (георгафска ширина и дължина), мястото на сателитите и условията в йоносферата. При перфектни условия(слънчево време, безоблачно, на открито пространство, без небостъргачи и гори) точността може да бъде от 3 до 5 метра. Обикновенно точността се установява чрез използване на статистическия метод CEP (Circle of Equal Probability). Този метод ни позволява да заключим с вероятност от 50%, че грешката в координатите на обекта не превишава посочените стойности.. От друга страна пътищата на картата не винаги са определени много точно (особено тези в Източна Европа).Друга възможност е, че новите пътища не са посочени на картата.

 

2. Защо трансфера на данни от сървъра до приложението отнема толкова време?

Продължителността на трансфера на данни от сървъра до потребителското приложение зависи от количеството данни и от скоростта на интернет-връзката. Когато за обекта се регистрират много параметри, се увеличава количеството на данните. Тогава времето за трансфер за по-дълъг период от време продължава по-дълго. Така че ако искате да увеличите бързината на получаване на данни трябва да намалите зададения периода от време. Друг начин да намалите времето за трансфер е да намалите честотата на получаване на данните за параметрите на обекта (времето T1 не трябва да бъде 1 минута, а 2 – 3 минути).

 

3. Защо е невъзможно да се установи положението на обекта?

В много случаи вие не можете да получите информация за местоположението на обекта, защото той е извън GSM покритие (например океан, гъсти гори и др.)

 

4. Изминаха час или два, откакто модулът изпрати информация. Защо тя не се обновява?

Модулът изпраща данни на сървъра на фиксирано време. Ако не е възможно установяване на връзка (няма GPRS), следващото изпращане на данни ще бъде във фиксираното време. Вие можете да изпратите запитване и ще получите последните данни.

 

5. Защо се показват данни само от предния ден?

Модулът не изпраща данни или защото не е насъпило зададеното време или защото има проблеми с мрежата. Разрешението на проблема е модулът да бъде така конфигуриран, че да изпраща данни в желаното време.

 

6. Как да разбера къде се намира обектът, ако не се изпращат данни чрез GPRS?

Можете да изпратите запитване и да получите SMS с 24 координати.

 

7. Защо координатите на обекта се променят дори и при изключен двигател?

Поради точността на GPS. Ако обектът е между високи сгради или пред стена, модулът не намира достатъчно сателити, за да фиксира точно координатите. В такъв случай всеки координат се получава с незначителна грешка. Грешката зависи от броя на сателитите. Ако обектът стои между високи сгради или пред стена, това може да попречи на модула да установи правилната позиция.