FM1100

FM1100 e лек и компактен терминал, от най- ново поколение, с GPS и GSM връзка, който може да получава и изпраща координати и други данни, и да ги трансферира чрез GSM мрежата. Това устройство е напълно подходящо за приложения, при които е необходимо установяването на местоположението на отдалечени обекти. Чрез това устройство вие можете да проследите бързо и лесно вашите отдалечени обекти (товарни и леки автомобили).

FM1100 може да изпълнява задачи във връзка с отдалечени обекти, като следене състоянието на двигателя, контрол на вратата на автомобила и т.н.

В случай на загуба на връзка FM1100 може да съхранява  до 8000 записа и след възстановяване на връзката устройството изпраща съхранените данни чрез GPRS. Така няма да загубите данните за вашите превозни средства (координати, данни от различните сензори  и т.н.).

Функции и свойства:

 • Получаване на данни: GPS и I/О.
 • Следене на изминатия път в реално време.
 • Бърз алгоритъм за получаване на данни / базиран на данните време, разстояние и събитие/.
 • Изпращане на данните чрез GPRS / TSP/IP и UDP/IP протоколи/.
 • Лесен алгоритъм за GPRS връзки / съхраняване на GPRS трафика/.
 • Гъвкаво конфигуриране на изпращането на данни в роуминг мрежите / в зависимост от GSM оператора/.
 • Изпращане на SMS-и с 24 координата.
 • Sleep mode /за запазване акумулатора на превозното средство/.
 • OTA / обновяване на firmware чрез GPRS/.
 • Сензор за движение.
 • Малък и лесен за монтаж.

Технически детайли:

GSM

 • Четири честоти 900/1800 MHz; 850/1900 MHz
 • GPRS клас 10 (до 85,6 Kbps)
 • SMS (текст/данни);

GPS

 • Съвместимост с протоколите- NMEA, GGA, GGL, GSA, GSV, RMC, WGS-84
 • 50 канален GPS приемник
 • 160 dBm чувствителност

Interface

 • 1 Дигитален вход предназначен за мониторинг на запалването.
 • 2 Дигитални входа
 • 2 Дигитални изхода
 • 1 Аналогов вход
 • 1- Wire протокол
 • Зарядно +10V…+30V
 • 2 статус индикатора
 • USB порт
 • Конфигуриране и Firmware upload
 • Външна GSM антена
 • Външна GPS антена