FM2100


FM2100 е терминал с GPS и GSM връзка, който може да определя координатите на даден обект и да ги трансферира през GSM мрежата. FM2100 е изключително подходящ за случаите, когато трябва да се установи:

  • Местоположението на отдалечени обекти;
  • Лесно и бързо пътя на превознитесредства- камиони, коли и др.;
  • Мониторинг състоянието на двигателя;
  • Контрол на вратите на превозното средство;

 

FM2 е опростен вариант на системата за следене на автомобили, но благодарение на своята енерго независима памет, при загуба на връзка, може да съхранява до 10 000 записа и след възстановяването и да ги изпрати чрез GPRS. Това гарантира, че няма да бъдат загубени различните данни(координатите на обекта, данните от сензорите и др.) съхранени в модула.


Основни характеристики

GSM / GPRS свойства:
• Teltonika TM2 quad band модул (850, 900, 1800, 1900 MHz)
• GPRS клас 10
• SMS (текст, данни)

GPS свойства:
• SirfStarIII 20 канален приемник
• Съвместими протоколи NMEA, GGA, GGL, GSA, GSV, RMC, WGS-84
• 159 dBm

• ARM7 TDMI процесор
• 1 MB външна Flash памет (с възможност до повече от 4MB)
• Вграден сензор за движение

Интерфейс свойства:
• Захранване: 10 – 30V
• RS232 порт
• 2 дигитални входа
• 2 отворени колекторни изхода
• 3 LED статус индикатори

Специални свойства:
• Задействане при всяко събитие (външен сензор, вход, скорост, температура и др..)
• Висока съвместимост при изпращане и получаване на данни
• Многочислени геозони
• Sleep mode
• Следене в реално време
• Оторизиран списък с числа за дистанционен достъп
• Обновяване на firmware чрез GPRS или RS232 порт
• Конфигурационно обновяване чрез GPRS, SMS или RS232 порт
• Поддържа TCP/IP or UDP/IP протоколи
• Съхраняване на1500 записа (с възможност за повече от 60000)
• Удостоверение CE и e-mark