FM4200 - GPS/GSM Решения за проследяване на автомобили


FM 4200 е терминал с GSM и GPS връзка, който получaва координатите на устройството и  ги предава чрез GSM мрежата. Това устройство е напълно подходящо за приложения, при които е необходимо установяването на местоположението на отдалечени обекти. Чрез това устройство вие можете да проследите бързо и лесно вашите отдалечени обекти (товарни и леки автомобили, кораби и др.).
FM 4200 е с вътрешна презареждаща се батерия и специален контролер за управление на мощността. Така той може да работи в нормален режим / да изпраща данни чрез GPRS/ до 48 часа без външно електрозахранване.
FM 4200 може да изпълнява задачи във връзка с отдалечени обекти, като следене на температурата, състоянието на двигателя, или контрол на вратата на автомобила и т.н.
В случай на загуба на връзка FM 4200 може да съхранява  до 8000 записа / по заявка и до 64000 записа/ и след възстановяване на връзката устройството изпраща съхранените данни чрез GPRS. Така няма да загубите данните за вашите превозни средства (координати, данни от различните сензори  и т.н.).
Корпусът на устройството е много здрав и изключително подходящ за инсталиране в неблагоприятна среда.
Това е съвременно решение на много разумна цена.

Основни характеристики:

 1. Лесно и бързо получавате данни за пътя на обектите /товарни и леки автомобили, кораби и др./.
 2. Устройството поддържа :
 • GPRS клас 10 / до 85.6 kbps/;
 • SMS / текст/ данни/
 1. GSM -900 MHz/ 1800 MHz; 850 MHz / 1900 MHz
 2. Корпусът на устройството е много здрав и изключително подходящ за инсталиране в неблагоприятна среда – в коли, камиони и други подвижни обекти
 3. Възможност за вътрешна / или външна/ презареждаща се батерия с контролер
 4. FM 4200 има 4 дигитални входа, 4 дигитални изхода и 4 аналогови входа, които се използват за задаване на различни задачи, свързани с подвижните обекти като контрол нивото на горивото в резервоара, статуса на двигателя, контрол на вратите на превозното средство и др.
 5. FM 4200 има 1-Wire®I/O интегриран протокол за измерване на температурата или ключ за ID идентификация.
 6. FM 4200 има като опция CAN интерфейс за FMS интерфейс на камиони, което позволява получаване на данни от бордовия компютър на камиона
 7. FM 4200  има RS232 порт, който може да се използва като порт за получаване на външни периферни данни
 8. Гласова функция
 9. 2 LED индикатори: "Status" и "Navigate"
 10. В пакета са включени: антена, I/O кабели и дата кабели
 11. Хардуера на устройството има следните функции:
  • Получаване на данни: GPS и I/О, 1 – Wire, CAN
  • Възможност за свързване с външни сензори
  • Следене на изминатия път в реално време
  • Бърз алгоритъм за получаване на данни / базиран на данните време и разстояние/
  • Изпращане на данните чрез GPRS / TSP/IP и UDP/IP протоколи/
  • Лесен алгоритъм за GPRS връзки / съхраняване на GPRS трафика/
  • Гъвкаво конфигуриране на изпращането на данни в роуминг мрежите / в зависимост от GSM оператора/
  • Изпращане на SMSи с 24 координати
  • Определяне на Geo fence зони / правоъгълник или кръг/
  • Sleep mode /за запазване акумулатора на превозното средство/
  • Oтчитане на ускорението
  • OTA / обновяване на хардуера чрез GPRS/
  • Mониторинг в реално време на вътрешните процеси
  • Списък с оторизирани номера за задаване на команди

Целеви клиенти: Логистични фирми с нови превозни средства (модели произведени след 2004 година).

Нашата оферта и вашата полза:

 • Получавате информация за използваното гориво за конкретното пътуване, за седмица, за ден или час;
 • Получавате информация колко гориво има в ресервоара в момента и дали шофьора не е отливал гориво;
 • Получавате информация за средното количество използвано гориво;
 • Получавате информация за общото пропътувано разстояние;
 • Получавате данни за настоящите данни RPM на превозното средство;
 • Получавате информация за общите работни часове на превозното средство;
 • Данните са с точност до 99.9%, защото се получават от електрониката на превозното средство;
 • Получавате доклади, базирани на CAN information;
 • Не е необходимо допълнително оборудване;

Това решение ви позволява да:

 • Контролирате работното време, професионалните умения и честността на шофьорите.
 • Управлявате разходите за гориво, да знаете точното количество използвано гориво

Изисквания:

 • Трябва да бъде товарно превозно средство;
 • Произведено след 2004 година;
 • Да има инсталиран FMS (може да бъде направено от оторизирани сервизи);
 • Да има активиран FMS (може да бъде направено от оторизирани сервизи);

Забележки: Камионите Mercedes Benz Actros с VIN започващ от WDB93… имат инсталиран FMS и е необходимо само да бъде активиран;
Нашето предложение и вашата полза:

 • Получавате информация в реално време за това къде, кога и какъв материал е бил използван;
 • Получавате месечни /седмични/ дневни доклади за количеството използван материал.

Добавената стойност на нашето предложение:

 • Да контролирате качеството на извършената от шофьора работа, както и да знаете къде точно е работил;
 • Можете да управлявате служителите в реално време
 • Можете да се доверите и на фактите, не само на думите на служителите си

Изисквания:

 • Превозните средства трябва да бъдат оборудвани с разпръсквачи GILETTA (или подобни) ;
 • Разпъсквачите трябва да бъдат контролирани с ECOSWAVE терминали (или подобни).

Забележки: За инсталирането са необходими само няколко допълнителни кабели; Необходими са само няколко допълнителни настройки на софтуера;

Метри за горивото
Клиенти:

 • Фирми, които имат по- стари превозни средства;
 • Фирми, които притежават по- специални превозни средства (цистерни за превоз на горива, строителни машини, и т.н.)

Нашата оферта и вашата полза:

 • Получавате информация в реално време за използваното гориво;
 • Получавате доклади за Moto-часовете
 • Получавате доклади за общото и средното количество използвано гориво.

Метри за цистерни
Ползата за вас е:

 • Контролирате поведението на шофьора.
 • Контролирате разходите за гориво, защото знаете точно колко е изразходвано.

Изисквания:

 • Клиентите трябва да имат инсталирани метри за измерване на горивото VZO 8 или SIEMENS VDO

Забележки: Метрите за гориво имат филтри, които периодичнo трябва да бъдат подменяни;

Контрол на допълнително оборудване
Клиенти:Фирми, които имат превозни средства с допълнително оборудване (снегорини, миксери, компресори и др.).
Нашето предложение и вашата полза:

 • Получавате информация в реално време кога е било използвано външното оборудване;
 • Получавате доклади кога, къде и колко време е работило външното оборудване;
 • Не е необходимо допълнително оборудване.

Изисквания - Външното оборудване трябва да има електронно контролиране или трябва да има електронна верига с индикация, че е включено
Забележки: Ако оборудването не се контролира по eлектронен път(механиката,хидравликата и т. н.) има възможност за монтиране на допълнителен суич, но така може лесно да се преодолее контрола. Повечето превозни средства трябва да бъдат проверни за възможността за свързване.

Контрол на температурата
Клиенти: Транспортни фирми, които имат превозни средства или ремаркета с хладилник
Нашето предложение и вашата полза:

 • Получавате информация за температурата в хладилника в реално време;
 • Получавате съобщения, когато температурата се повиши над или се понижи под предварително зададената стойност;
 • Получавате доклади за промените в температурата по време на цялото пътуването.

Изисквания: Ако FM устройството е инсталирано в камиона, е необходимо допълнително свързване между камиона и ремаркето (обикновенно клиента сам инсталира и прави свързването).
Забележка: При инсталацията може да се наложи използването на допълнителни материали Контролът на температурата обикновенно се комбинира със сензорите за врата и iButton;

Сензори за врата
Клиенти: Транспортни фирми, които имат превозни средства или ремаркета с хладилник .
Нашето предложение и вашата полза:

 • Получавате информация в реално време кога са били отваряни вратите на хладилника;
 • Получавате алармено съобщение или съобщение с висок приоритет, когато вратите са отворени;

Изисквания:
Ако FM устройството е инсталирано в камиона, е необходимо допълнително свързване между камиона и ремаркето (обикновенно клиента сам инсталира и прави свързването).

Notes:
Сензорите за врата обикновенно се комбинират с температурни сензори и iButton;

i-Button идентификация
Клиенти:

 • Транспортни фирми, които имат камиони с ремаркета;
 • Фирми, които имат превозни средства, управлявани от различни шофьори;
 • Фирми, които се нуждаят от допълнителн сигурност, в случаите когато е възможно неразрешено ползване на превозното средство от други лица.

Нашето предложение и вашата полза:

 • Получавате информация кое ремарке е закачено за камиона;
 • В реално време получавате информация кога ремаркето е било закачено или откачено от камиона;
 • Получавате алармено съобщение или съобщение с висок приоритет, когато ремаркето е закачено или откачено;
 • Получавате доклади кой, кога и къде извършва транспортирането на товара;
 • Получавате информация в реално време кой шофьор кара превозното средство;
 • Получавате доклади за работните часове на шофьора ;
 • Получавате алармено съобщение или съобщение с висок приоритет, когато превозното средство се използва от неоторизирано лице;

Изисквания:
Няма.

Забележки:
За свързването на камиона и ремаркето са необходими надеждни и водоустийчиви връзки;
Geo-fence
Клиенти:

 • Фирми, които извършват транспортни дейности по постоянни маршрути;
 • Фирми, които извършват карго услуги;
 • Фирми, които искат допълнителна сигурност за своите превозни средства.

Нашето предложение и вашата полза:

 • Можете да зададете определена територия от картата и да получите информация в реално време, кога превозното средство е навлязло или излязло от тази територия;
 • Получавате доклади кога превозното средство и навлязло или излязло от тази територия, както и времето когато това се е случило;
 • По предварително зададен времеви интервал получавате алармено съобщение или съобщение с висок приоритет, когато превозното средство и навлязло или излязло от територията.

Доклади – текстови и графични
Нашето предложение и вашата полза:

 • Получавате доклади за общото изминато разстояние и използваното гориво за определен интервал от време;
 • Получавате доклади за състоянието на резервоара- кога и колко гориво е било изливано за определен период от време;
 • Получавате geofence доклади – кага и в кои зони е навлизано или излизано за определен интервал от време;
 • Получавате доклади за общото работно време на база статус на двигателя, както и за използваното гориво за час за определен интервал от време;
 • Получавате доклади за общото работно време в зависимост от изминатото разстояние за определен интервал от време ;
 • Получавате доклади кога превозното средство е било на пътя и кога не е било в движение за определен интервал от време ;
 • Получавате цялата информация за параметрите и в в графичен вид;
 • Има възможност за промени в графичния интерфейс (символи и др.) ;
 • Има възможност за запазване на графиките като image file.

Забележки:
Има възможност да се създаде нов вид доклад по желание на клиента;
По подразбиране някои доклади не са активни и могат да се добавят като допълнителни;
Докладите за горивото могат да се базират на информацията от CAN или от метрите за гориво;
Всичката информация, която се показва в списъка с обекти може да се представи и в графичен вид;
По желание на клиента в списъка с обекти могат да се добавят допълнителни параметри
Изисквания:
FM поддържа 20 области и само кръгове или правоъгълници. Ако клиентите искат да определят повече територии или други фигури трябва да използват TAVL приложението.

Забележки:
Когато се използва TAVL приложението, територията може да се определи чрез маркиране на точки по картата и не е нужно да се задават координати;
TAVL приложението има опция за групиране на няколко зони;
TAVL приложението има параметри, чрез които можете да определите интервали от време, в който е възможно изпращaнето на предупредително съобщение;
Тази характеристика се използва и когато искате да знаете дали превозното средство е напускало паркинга в неработно време.