Ръчно GSM следящо устройство

Надзор на дома.
Деца, възрастни хора, домашни любимци и др. и персонална сигурност.
Сигурност.
Функция GeoFence, аварийни повиквания (Е112, Е911).
Бизнес.
Служители, коли, проследяване и защита в реално време, команда и контрол от центъра за проследяване.
Защитете вашите деца!
Погрижете се за вашите домашни любимци!
Търсене и спасяване (SAR)!
Защитете вашата дадена под наем собственост!
Проследяване на подвижни обекти!
Проследяване и обезопасяване на вашия флот и работна ръка!
ДЖОБЕН РАЗМЕР И С МАЛКО ТЕГЛО!
Ръчното следящо устройство на Телтоника представлява ръчен терминал с GSM  и GPS връзка, който е в състояние да получи координатите на устройство и да ги предаде по GSM  мрежата. То не се нуждае от никакви процедури по инсталиране в даден обект. Устройството е напълно приложимо за приложения, при което е необходимо установяването на местоположението на отдалечени обекти и то перфектно подхожда за защитата на активите на фирмите. Малкият размер, дългият живот, мобилността и универсалната конфигурация на устройството осигуряват широкия спектър на неговите приложения: от стандартния контрол на товарни автомобили до специални или секретни задачи. Високата чувствителност на GPS приемника и АGPS правят устройството лесно за вграждане във всяка среда, в която обикновените GPS приемници не могат да фиксират положението. Всички посочени предимства правят това решение много атрактивно за фирми, чийто успех зависи от качеството на транспортирането, логистиката и следенето на движещи се обекти.
Какво получавате:

  • Комбинация между GPS и GSM безжични повреди;
  • Конфигурация на устройството чрез SMS от персонален компютър;
  • Защита на собствеността чрез Geofence защита;
  • Проследяване в реално време от Интернет;
  • Устройството работи в режими стендбай, логване и алармен;
  • Съобщение за слаба батерия чрез SMS;
  • Локализиране.