Ръчно GSM следящо устройство

Ръчното следящо устройство представлява ръчен терминал с GSM  и GPS връзка, който е в състояние да получи координати и да ги предаде по GSM  мрежата. То не се нуждае от никакви процедури по инсталиране в даден обект. Малкият размер, дългият живот, мобилността и универсалната конфигурация на устройството осигуряват широкия спектър на неговите приложения: от стандартния контрол на товарни автомобили до специални или секретни задачи. Високата чувствителност на GPS приемника и АGPS правят устройството лесно за вграждане във всяка среда, в която обикновените GPS приемници не могат да фиксират положението.

Приложения:
Деца, възрастни хора, домашни любимци,  персонална сигурност и други.
Аварийни повиквания .
Бизнес.
Служители, коли, проследяване и защита в реално време, команда и контрол от центъра за проследяване.

Функционалности
GPS-GSM свързаност.
Мониторинг в реално време.
Паник” бутон – дава възможност при възникнала опасност да бъдат набрани (или изпратени sms-и) последователно до 4 предварително зададени GSM номера.
GeoFence – възможност за сигнализация при навлизане или излизане на следения обект от предварително зададена зона в системата.
Silent call function – подслушване на обекта в реално време.
Man down function – следи позицията на човек (прав-легнал), като дава и възможност за автоматично набиране на 4 предварително зададени номера ( или изпращане на sms-и), при промяна позиция.
Възможност за използване и като обикновен GSM-апарат при предварително задаване на любими номера.
Изпращане на съобщения при слаба батерия.
Възможност за зареждане от ел. мрежата или от компютър посредством USB-кабел.