Софтуер TAVL

Нашата оферта и вашата полза:

 • Получавате информация за използваното гориво за конкретното пътуване, за седмица, за ден или час;
 • Получавате информация колко гориво има в резервоара в момента и дали шофьора не е отливал гориво;
 • Получавате информация за средното количество използвано гориво;
 • Получавате информация за общото пропътувано разстояние;
 • Получавате данни за настоящите данни RPM на превозното средство;
 • Получавате информация за общите работни часове на превозното средство;
 • Данните са с точност до 99.9%, защото се получават от електрониката на превозното средство;
 • Получавате доклади, базирани на CAN information;
 • Не е необходимо допълнително оборудване;

Това решение ви позволява да:

 • Контролирате работното време, професионалните умения и честността на шофьорите.
 • Управлявате разходите за гориво, да знаете точното количество използвано гориво
 • Изисквания:
 • Трябва да бъде товарно превозно средство;
 • Произведено след 2004 година;
 • Да има инсталиран FMS (може да бъде направено от оторизирани сервизи);
 • Да има активиран FMS (може да бъде направено от оторизирани сервизи);
 • Забележки:
 • Камионите Mercedes Benz Actros с VIN започващ от WDB93… имат инсталиран FMS и е необходимо само да бъде активиран;

Докладитекстови и графични

 • Получавате доклади за общото изминато разстояние и използваното гориво за определен интервал от време;
 • Получавате доклади за състоянието на резервоара- кога и колко гориво е било изливано за определен период от време;
 • Получавате geofence доклади – кага и в кои зони е навлизано или излизано за определен интервал от време;
 • Получавате доклади за общото работно време на база статус на двигателя, както и за използваното гориво за час за определен интервал от време;
 • Получавате доклади за общото работно време в зависимост от изминатото разстояние за определен интервал от време ;
 • Получавате доклади кога превозното средство е било на пътя и кога не е било в движение за определен интервал от време ;
 • Получавате цялата информация за параметрите и в в графичен вид;
 • Има възможност за промени в графичния интерфейс (символи и др.) ;
 • Има възможност за запазване на графиките като image file.

i-Button идентификация

Клиенти:

 • Транспортни фирми, които имат камиони с ремаркета;
 • Фирми, които имат превозни средства, управлявани от различни шофьори;
 • Фирми, които се нуждаят от допълнителн сигурност, в случаите когато е възможно неразрешено ползване на превозното средство от други лица.
 • Нашето предложение и вашата полза:
 • Получавате информация кое ремарке е закачено за камиона;
 • В реално време получавате информация кога ремаркето е било закачено или откачено от камиона;
 • Получавате алармено съобщение или съобщение с висок приоритет, когато ремаркето е закачено или откачено;
 • Получавате доклади кой, кога и къде извършва транспортирането на товара;
 • Получавате информация в реално време кой шофьор кара превозното средство;
 • Получавате доклади за работните часове на шофьора ;
 • Получавате алармено съобщение или съобщение с висок приоритет, когато превозното средство се използва от неоторизирано лице;
 • Изисквания:

- Няма.
- Забележки:
-За свързването на камиона и ремаркето са необходими надеждни и водоустийчиви връзки;