Софтуер WIP

Функционалност на системата за контрол и анализ на авто-паркове

 • Достъп до сървъра от всеки компютър с интернет;
 • Определяне на моментното местоположение на дадено или група превозни средства;
 • Контролирате скоростта и посоката на движение в реално време на превозните средства;
 • Контролирате престоя – къде е спирал автомобила, колко време и кога е бил в престой;
 • Контролирате работното време на шофьора, работата на двигателя в минути;
 • Следите и контролирате показатели от температурни и др. датчици;
 • Следене на разхода на гориво;
 • Генерериране на пътен лист (налично в WEB системата);
 • Възможност за идентификация на шофьора;
 • Анимация за движението на автомобила;
 • Разпределение на авто-парка според отдели, функционалност и тн.;
 • Архив на всички въздействия върху устройството: прекъсване на захранването, наличие на GPS, GPRS покритие;
 • Планира, следи и напомня за предстоящи сервизни обслужвания, сключване на застраховки и тн. ( налично в WEB системата);